Blockbuster Cinema er de nyeste kinofilmene eksklusivt til streaming.
Prisene er høyere enn normalt, og svarer til ca. to kinobilletter.
Kinosalene begynner langsomt å åpne opp igjen, men grunnet den nåværende COVID-19-situasjonen har noen filmselskaper bestemt seg for at de filmene som skulle gått på kino i stedet kan streames. Det er de enkelte filmselskapene som bestemmer hvilke vilkår Blockbuster kan stille filmene til rådighet for, derfor kan noen filmer kun leies, mens andre kun kan kjøpes og det ofte til en høyere pris enn våre normale premierefilmer. Dette skyldes at filmene er stilt til rådighet for streaming tidligere enn den opprinnelige avtalen mellom produsenter, filmselskaper, distributører og kinoer. Mange rettighetshavere må bli møtt økonomisk i en films første visninger, noe som gjør at prisen blir høyere.

Spørsmål og svar
Hvorfor er filmene i Blockbuster Cinema-kategorien dyrere enn de andre premierefilmene på Blockbuster?
Dette skyldes at filmselskapene bak filmene i Blockbuster Cinema-kategorien har bestemt seg for å ta en høyere pris for filmene enn normalt, noe som gjør at salgsprisen tilsvarer ca. to kinobilletter.

Kommer Blockbuster Cinema-filmer alltid til å være dyrere enn andre premierefilmer?
Å gjøre Blockbuster Cinema-filmer og kinoaktuelle filmer tilgjengelig for streaming er et helt nytt tiltak, og ideelt sett kommer prisene til å jevne seg ut over tid, men dette er uvisst på nåværende tidspunkt.

Hvorfor er noen filmer i Blockbuster Cinema kun til leie og andre kun til kjøp?
Det er filmselskapene som bestemmer hvilke produkter de vil gjøre tilgjengelig for Blockbuster å tilby kundene, og også hvilke filmer som kan leies og/eller kjøpes. Noen filmer blir derfor kun tilbudt som leiefilmer, mens andre kun kan kjøpes.

Kommer alle filmene som skal gå på kino nå samtidig på Blockbuster?
Nei, dessverre. På grunn av COVID-19 er dette en spesiell situasjon, men vi i Blockbuster håper vi at filmselskapene holder fast i dette tiltaket fremover.

Hvor lenge kan jeg se filmer i Blockbuster Cinema?
Filmer du kjøper eier du permanent, mens filmer du leier ligger i samlingen din i 48 timer fra du har startet avspillingen av filmen. I leieperioden kan du se filmen så mange ganger du vil. Husk at du har 30 dager på å starte de leide filmene dine, og at leide filmer også kan lastes ned til iOS og Android OS.

Kan jeg bruke klippekort eller gavekoder i Blockbuster Cinema?
Nei, dessverre. Klipp og gavekoder kan kun brukes som betaling på leiefilmer som koster opp til 49 kr, og derfor kan de ikke brukes på kinoaktuelle premierefilmer eller til filmer i Blockbuster Cinema.
Loading spinner