Personvernerklæring for kundetilfredshetsundersøkelser utført av merker i Nuuday

Denne personvernerklæringen gjelder for alle Nuuday A/S’ forretningsenheter som benytter kundetilfredshetsdata i TDC Group

Merker i Nuuday arbeider målrettet med å forbedre kundeopplevelsen med tjenestene og produktene deres, og tilbakemeldingen din er derfor er en viktig hjelp for dem til å bli bedre.

I forbindelse med din deltagelse i en av Nuudays tilfredshetsanalyser, samler og behandler Nuudays avdeling Business Intelligence Data & Advanced Analytics som dataansvarlig, en rekke personopplysninger om deg.

I denne personvernerklæringen beskriver vi betingelsene for vår behandling, bruk og utlevering av personopplysninger i den forbindelse.

Typer av personopplysninger og formål

I kundeundersøkelser samler vi inn og behandler følgende typer personopplysninger om deg:

 • Navn (fornavn og etternavn)
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Kundenummer/KundeID
 • Postnummer
 • Dine svar og tilbakemeldinger til oss i kundetilfredshetsundersøkelsene
 • Ordrenummer (ved deltakelse i kundetilfredshetsundersøkelsene etter kjøp eller feilretting)
 • Kontaktsnummer/saksnummer (ved kontakt med oss)

For å skape 100 % trygghet rundt din deltagelse, er det vår politikk å ikke registrere sensitive personopplysninger som du måtte gi oss som del av et personlig telefonintervju – og vi vil som utgangspunkt oppfordre deg til å ikke oppgi sensitive personopplysninger i andre kundetilfredshetsundersøkelser.

Formålene vi behandler personopplysningene dine med er:

Nuuday ønsker å skape de beste forutsetningene for å kunne levere gode opplevelser for deg, samt å utvikle produkter og tjenester slik at de oppfyller dine behov på best mulig måte. Derfor samler vi inn informasjon om din tilfredshet og dine ønsker med henblikk på å:

 • prioritere forbedringsområder i våre forretningsenheter innenfor kommunikasjon, produkter, prosesser og tjenester
 • optimere interne prosesser og systemer (kunnskap om din opplevelse av prosesser, kontakter med oss, produkter og systemer)
 • opplæring av medarbeidere for å kunne levere en tjeneste som lever opp til din forventning
 • skape grunnlag for å målrette opplevelsen med henblikk på å levere relevante tjenester for deg
 • på tvers av alle besvarelser å vurdere fremtidig utvikling i antall kunder

Det ovenstående er basert på dine besvarelser på kundeanalysen sammenstilt med en samling av tilhørende datapunkter (produktdata, demografi, bruk av konsernets produkter mv.)

Kilder

Vi samler inn personopplysninger direkte fra deg eller i forbindelse med våre kundetilfredshetsundersøkelser.

Vi mottar dessuten personopplysninger fra følgende tredjeparter:

 • Eksterne samarbeidspartnere for personlige telefonintervjuer
 • Eksterne samarbeidspartnere for SMS
 • Eksterne samarbeidspartnere for gjennomføring ac e-post, SMS og web-baserte undersøkelser.

Behandlingen av opplysningene er nødvendig for å kunne gjennomføre kundetilfredshetsundersøkelsene. Det er imidlertid valgfritt om du ønsker å delta i den enkelte kundetilfredshetsundersøkelsen.

Alle leverandører som vi samarbeider med, lever opp til gjeldende regler og samme høye krav til beskyttelse og behandling av personopplysningene dine som Nuuday.

Det juridiske grunnlaget for innsamling og behandling av personopplysningene

Alt avhengig av hvilken hvilken type kundetilfredsundersøkelse vi benytter, herunder særlig hvilken type personopplysninger undersøkelsen inneholder, vil vi enten basere behandlingen av dine personopplysninger på et samtykke, eller på Nuudays berettigede interesse i behandlingen.

 • Samtykke. Vi behandler kun personopplysningene dine med ditt samtykke. Du kan alltid trekke samtykket ditt til denne typen behandling.
 • En berettiget interesse I å innsamle og behandle dine personopplysninger for å kunne analysere kundetilfredsheten


Innvendinger mot behandling av personopplysninger 

Når vi behandler dine personopplysninger etter en avveing av interesser, har du rett til å innvende mot vår behandling av dine personopplysninger, herunder profilering basert på disse bestemmelser. Hvis du gjør dette, kan vi ikke lenger behandle personopplysningene, med mindre vi demonstrerer overbevisende legitime grunner for behandlingen som går foran dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen er nødvendig for at rettslige krav kan etableres, gjøres gjeldende eller forsvares.

Det er viktig for oss at du føler at vi beskytter dine personopplysninger. Vi kontakter deg derfor ikke i våre kundeundersøkelser uten vår tillatelse. Vi spør derfor også om du ønsker å delta i våre spørreskjemaundersøkelser før vi registrerer svarene dine.

Vi aksepterer alltid et nei, samt ditt ønske om ikke å delta i fremtidige undersøkelser.


Mottagere av dine personopplysninger 

I noen tilfeller kan vi dele dine personopplysninger med tredjeparter som partnere eller underleverandører, f.eks. som hjelper med støtte på 2. nivå og systemdrift.

I slike situasjoner deler vi kun personopplysningene tredjeparten trenger for å utføre sin del av oppgaven. Vi sørger også for at underleverandøren eller partneren behandler personopplysningene på en sikker og konfidensiell måte og at de følger våre instruksjoner.

Hvis tredjeparter bruker opplysningene dine på våre vegne, inngår vi en databehandleravtale med parten for å sikre at opplysningene dine er beskyttet av tilstrekkelige sikkerhetstiltak.

Det kan være at en partner eller underleverandør har deler av sine produkter eller tjenester i et land utenfor EU/EØS (et tredjeland), og at dine personopplysninger derfor sendes ut av EU.

Vi kan være forpliktet til å sørge for spesielle beskyttelsestiltak dersom vi overfører opplysningene dine utenfor EU/EØS. I forbindelse med overføring av personopplysninger bruker Nuuday de relevante juridiske grunnlagene i artikkel 44-49 i GDPR.

Enkelte land utenfor EU/EØS er godkjent av EU-kommisjonen, og det er derfor ikke nødvendig å ta spesielle beskyttelsestiltak for å overføre dine personopplysninger dit. I de tilfellene vil en overføring av personopplysninger være mulig i samsvar med artikkel 45, ledd 1.

I andre land som ikke er godkjent av EU-kommisjonen, vil Nuuday sørge for at nødvendige sikkerhetstiltak iverksettes. I de tilfellene vil en overføring av personopplysninger skje i samsvar med artikkel 46, ledd 2 bokstav c og Nuuday sørger for at overføringen vurderes i samsvar med EDPBs veiledning 01/2020 om supplerende tiltak.


Oppbevaringsperiode

Vi oppbevarer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle formålene som beskrives ovenfor, men ikke lenger enn 5 år for forhenværende kunder. Detaljert CDR (telefonbruk) oppbevares i 12 måneder, og markedsføringsdata i 2 år.


Kontakt for ytterligere informasjon

Vi verdsetter din deltagelse i TDC Groups kundemålinger, og svarene dine gjør det mulig for merker i TDC Groups å bli bedre til å levere en konsistent og bedre serviceopplevelse, og utvikle produkter og løsninger på de områdene som betyr mest for deg.

Derfor tar vi beskyttelsen av dataene dine og besvarelsene dine seriøst. Hvis du har ytterligere spørsmål til hvordan vi behandler opplysningene dine, har kommentarer, ikke ønsker å delta i kundeanalyser fra merker i Nuuday eller ønsker å bli slettet, må du gjerne kontakte oss via kunderservice hos det relevante merket hos Nuuday: [https://tdcgroup.com/da/ansvarlighed/persondata]


Loading spinner