Personvernerklæring for kundetilfredshetsundersøkelser utført av merker i Nuuday

Denne personvernerklæringen gjelder for alle Nuuday A/S’ forretningsenheter som benytter kundetilfredshetsdata i TDC Group

Merker i Nuuday arbeider målrettet med å forbedre kundeopplevelsen med tjenestene og produktene deres, og tilbakemeldingen din er derfor er en viktig hjelp for dem til å bli bedre.

I forbindelse med din deltagelse i en av Nuudays tilfredshetsanalyser, samler og behandler Nuudays avdeling Business Intelligence Data & Advanced Analytics som dataansvarlig, en rekke personopplysninger om deg.

I denne personvernerklæringen beskriver vi betingelsene for vår behandling, bruk og utlevering av personopplysninger i den forbindelse.

Typer av personopplysninger og formål

I kundeundersøkelser samler vi inn og behandler følgende typer personopplysninger om deg:

 • Navn (fornavn og etternavn)
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Kundenummeret ditt
 • Postnummer
 • Dine svar og tilbakemeldinger til oss i kundetilfredshetsundersøkelsene
 • IP-adresse (ved deltakelse i kundetilfredshetsundersøkelsene på hjemmesiden vår)
 • Ordrenummer (ved deltakelse i kundetilfredshetsundersøkelsene etter kjøp eller feilretting)

For å skape 100 % trygghet rundt din deltagelse, er det vår politikk å ikke registrere sensitive personopplysninger som du måtte gi oss som del av et personlig telefonintervju – og vi vil som utgangspunkt oppfordre deg til å ikke oppgi sensitive personopplysninger i andre kundetilfredshetsundersøkelser.

Formålene vi behandler personopplysningene dine med er:

Nuuday ønsker å skape de beste forutsetningene for å kunne levere gode opplevelser for deg, samt å utvikle produkter og tjenester slik at de oppfyller dine behov på best mulig måte. Derfor samler vi inn informasjon om din tilfredshet og dine ønsker med henblikk på å:

 • prioritere forbedringsområder i våre forretningsenheter innenfor kommunikasjon, produkter, prosesser og tjenester
 • optimere interne prosesser og systemer (kunnskap om din opplevelse av stabiliteten, driftsstans og uhensiktsmessigheter)
 • opplæring av medarbeidere for å kunne levere en tjeneste som lever opp til din forventning
 • skape grunnlag for å målrette opplevelsen med henblikk på å levere relevante tjenester for deg
 • på tvers av alle besvarelser å vurdere fremtidig utvikling i antall kunder

Det ovenstående er basert på dine besvarelser på kundeanalysen sammenstilt med en samling av dedikerte datapunkter (produktdata, demografi, bruk av konsernets produkter mv.) fra Nuudays avdeling for Business Intelligence, Data & Advanced Analytics.

Kilder

Vi samler inn personopplysninger direkte fra deg eller i forbindelse med våre kundetilfredshetsundersøkelser.

Vi mottar dessuten personopplysninger fra følgende tredjeparter:

 • Eksterne samarbeidspartnere for personlige telefonintervjuer
 • Eksterne samarbeidspartnere for SMS web-baserte kundeundersøkelser
 • Undersøkelsessystem levert av ekstern samarbeidspartner for e-postkundeundersøkelser, chatter og popup-vinduer på nett

Innsamling av opplysningene er nødvendig for å delta i kundetilfredshetsundersøkelsene. Det er imidlertid valgfritt om du ønsker å delta i den enkelte kundetilfredshetsundersøkelsen.

Alle leverandører som vi samarbeider med, lever opp til gjeldende regler og samme høye krav til beskyttelse og behandling av personopplysningene dine som Nuuday.

Personopplysninger kan som del av databehandlingen, være innsamlet via en databehandler, og kan i visse tilfeller være utlevert til en annen databehandler som bistår oss med overordnet rapportering på spesifikke områder. Nuuday har inngått databehandleravtaler med samtlige leverandører, slik at vi sikrer at disse lever opp til samme ansvar for beskyttelse og behandling av personopplysningene dine som Nuuday selv.Det juridiske grunnlaget for innsamling og behandling av personopplysningene

Samtykke. Vi behandler kun personopplysningene dine med ditt samtykke. Du kan alltid trekke samtykket ditt til denne typen behandling.

Det er vår hensikt at du opplever at vi beskytter dine personopplysninger. Vi kontakter deg derfor ikke i våre kundeundersøkelser uten at vi må dette. Vi spør derfor også om du ønsker å delta i våre spørreskjemaundersøkelser før vi registrer svarene dine.

Vi aksepterer alltid et nei, samt ønsket om å ikke delta i fremtidige undersøkelser.

Utlevering av dine personopplysninger

Personopplysninger som anvendes til disse formålene overlates til databehandlere som hjelper med 2 level støtte og systemdrift.

Overføring av personopplysninger til mottakere i land utenfor EU/EØS

Vi bruker leverandører i India og Pakistan til kundestøtte for den generelle dataoppbevaringen. Vi har sikret databehandleravtaler med disse samarbeidspartnerne, slik at du kan være trygg på at dataene dine beskyttes i overensstemmelse med europeiske databeskyttelseslover og norsk lovgivning.
Kommisjonen har ikke truffet beslutninger om tilstrekkeligheten av lovgivningen og praksisen i henholdsvis India og Pakistan. Det juridiske grunnlaget for overføringen er derfor EUs «Standard Contractual Clauses» for overføringer fra dataansvarlige til databehandlere i ikke-sikre land utenfor EU/EØS. Standardavtalen er tilgjengelig på forskjellige språk på denne lenken: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087.]

Oppbevaringsperiode

Vi oppbevarer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle formålene som beskrives ovenfor, men ikke lenger enn 5 år for forhenværende kunder. Detaljert CDR (telefonbruk) oppbevares i 12 måneder, og markedsføringsdata i 2 år.

Sikkerhet for behandlingen

For å beskytte og sikre at personopplysningene dine som blir brukt i dette produktet, er det innført en rekke sikkerhetstiltak som jevnlig blir revidert.

Du kan lese mer om disse tiltakene via nedenstående links:

English version:

https://tdcgroup.com/-/media/images/tdccom/privacy/si0003_uk.ashx?la=en

Kontakt for ytterligere informasjon

Vi verdsetter din deltagelse i TDC Groups kundemålinger, og svarene dine gjør det mulig for merker i TDC Groups å bli bedre til å levere en konsistent og bedre serviceopplevelse, og utvikle produkter og løsninger på de områdene som betyr mest for deg.

Derfor tar vi beskyttelsen av dataene dine og besvarelsene dine seriøst. Hvis du har ytterligere spørsmål til hvordan vi behandler opplysningene dine, har kommentarer, ikke ønsker å delta i kundeanalyser fra merker i Nuuday eller ønsker å bli slettet, må du gjerne kontakte oss via kunderservice hos det relevante merket hos Nuuday: [https://tdcgroup.com/da/ansvarlighed/persondata]

Denne personvernerklæringen ble oppdatert 28. november 2019

Loading spinner