Blockbusters generelle personvernerklæring

Hos Blockbuster lever vi av den digitale utviklingen, og ønsker å passe godt på dataene som følger med denne utviklingen. Det gjelder opplysninger om både kundene våre og medarbeiderne våre.

1. Om Blockbusters personvernerklæring

Når du bruker Blockbusters produkter og tjenester, overlater du noen av personopplysningene dine til oss. I personvernerklæringen kan du lese hvilke opplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn, og hva vi bruker dem til. Det er viktig for oss å passe godt på personopplysningene dine, og vi håper at du vil ta deg tid til å lese hvordan vi gjør det. 

Oppbygging

Blockbusters personvernerklæring er bygget opp av en generell beskrivelse (dette dokumentet), og flere spesifikke beskrivelser, som redegjør nærmere for den behandlingen av personopplysninger som finner sted i forbindelse med din bruk av Blockbusters produkter og tjenester.

Hvem er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine?

Nuuday A/S, CVR-nr. (org.nr.) 40075291, Teglholmgade 1, 0900 Købehavn C avgjør hvilke formål Blockbuster kan samle inn og behandle personopplysningene dine til, og er «dataansvarlig» i henhold til reglene om behandling av personopplysninger.

Hvem kan du kontakte?

Hvis du har spørsmål til denne personvernerklæringen eller ytterligere spørsmål til hvordan vi behandler dine personopplysninger, må du gjerne kontakte vår kundeservice.

Hvis du oppdager eller har mistanke om at vi har brutt reglene om behandling av personopplysninger, kan du også kontakte kundeservice.

Blockbuster kundeservice: support@blockbuster.no

Du kan også kontakte Nuuday-konsernets personvernombud (DPO) på: dpo@nuuday.dk

Innhold

I vår personvernerklæring kan du lese:

 • hvilke personopplysninger vi samler inn, hvordan vi samler dem inn og hvordan vi bruker dem
 • hvem som har tilgang til personopplysningene dine, og hvor lenge vi oppbevarer dem
 • hvordan vi beskytter personopplysningene dine
 • om dine rettigheter i forhold til vår behandling av personopplysningene dine
 • generell informasjon om datasikkerhet og sikkerhetspolitikker
 • hvem du skal kontakte hvis du har spørsmål

 

 

2. Hvilke personopplysninger samler vi inn, hvordan samler vi dem inn, og hvordan bruker vi dem?

Blockbuster samler inn personopplysninger om deg til bruk for en rekke forskjellige formål. Opplysningene samles inn eller opprettes når du f.eks. besøker våre hjemmesider (informasjonskapsler), deltar i undersøkelser, registrerer deg som ny kunde eller bruker våre produkter eller tjenester. Kundereisen nedenfor illustrerer de forskjellige trinnene som forutsetter at vi samler inn data slik at vi kan levere våre ytelser til deg:

Nedenfor kan du finne generell informasjon om hvordan og til hvilke formål vi samler inn og behandler personopplysningene dine i de forskjellige delene av kundereisen.

Trinn 1: Jeg undersøker 

Når du besøker Blockbusters hjemmeside eller i øvrig tar kontakt med oss, samler vi inn personopplysninger om deg.

Personopplysningene som vi samler inn når du kontakter oss, kan være navn, adresse, telefonnummer, e-post, kundenummer, IP-adresse, og om du har gitt tillatelse til å motta markedsføringsmateriale, og hvilke produkter/tjenester du har kjøpt hos oss. Vi får opplysningene fra deg selv eller innsamler dem gjennom våre egne systemer og hjemmesider. I noen tilfeller mottar vi likevel opplysningene dine fra en av våre samarbeidspartnere, f.eks. i forbinnelse med kundeundersøkelser (surveys) eller hvis du deltar i en konkurranse.

Du kan lese mer om persondatabehandling i forbindelse med Nuudays bruk av kundeundersøkelser her Personvernerklæring for kundetilfredshetsundersøkelser .

Vi sender kun annonser og tilbud til deg over telefon eller e-post hvis du har gitt oss lov til det.

Vi behandler dessuten personopplysninger for å oppdage og forhindre ulovlig bruk eller misbruk av våre nettverk og tjenester.

Personopplysningene dine behandles som utgangspunkt av oss i Blockbuster, men overføres i noen tilfeller til underleverandører eller eksterne partnere som hjelper oss med å utføre kundeundersøkelser, sende ut markedsføringsmateriale mv.

Vi behandler personopplysningene dine på bakgrunn av samtykke hvis det er snakk om en viderebehandling av opplysninger fra cookies og lignende teknologier. Se i den forbindelse Blockbusters cookiepolitikk. Øvrige behandlinger skjer ut ifra en interesseavveining, hvor vi løpende avveier hensynet til beskyttelsen av ditt privatliv mot vår interesse i å behandle personopplysningene dine.

Trinn 2: Jeg melder meg inn / endrer

Blockbuster samler inn personopplysninger om deg for å kunne levere de produktene og/eller tjenestene som du, som kunde, velger å få levert av oss og for å kunne endre et kundeforhold. Opplysningene behandles til håndtering av ordrer og levering av produkter og tjenester, som vil si til oppfyllelse av kontrakten mellom deg og oss.

De personopplysningene vi samler inn til disse formålene, er vanligvis navnet ditt, kundenummeret ditt, brukernavnet ditt og e-postadressen din (eventuelt mailen som er tilnkyttet din Facebook profil, dersom du logger inn med Facebook-login) . Opplysningene innsamler vi fra deg selv og Facebook, hvis du logger inn med Facebook-login.

Den konkrete behandlingen av personopplysninger i forbindelse med levering av produkter eller tjenester, er beskrevet for hvert produkt eller hver tjeneste i trinn 3: «Jeg bruker», hvor du kan se en liste over våre produkter og tjenester.

I forbindelse med en innmelding eller endring av et produkt eller en tjeneste fra Blockbuster, behandler vi personopplysningene dine for å kunne oppfylle en kontraktsfestet forpliktelse, som er å levere produktet eller tjenesten til deg. Hvis vi behandler dine personopplysninger som er innsamlet i forbindelse med en innmelding eller endring av et produkt eller en tjeneste til markedsføring overfor deg, skjer dette på bakgrunn av en interesseavveining, hvor vi løpende avveier hensynet til beskyttelsen av privatlivet ditt mot vår interesse i å behandle personopplysningene dine.

Trinn 3: Jeg bruker

Trinn 3: «Jeg bruker» dekker fire områder:

 • Jeg bruker, som handler om behandling av de opplysningene som oppstår når du bruker et produkt eller en tjeneste.
 • Jeg betaler, som handler om å betale for bruken av produktet eller tjenesten.
 • Jeg har et problem, som handler om å gi deg støtte hvis du opplever problemer med produktet eller tjenesten.
 • Jeg deler, som handler om enhver handling som involverer sosiale medier, f.eks. Facebook.

Jeg bruker
Blockbuster behandler opplysninger om din bruk av våre produkter og tjenester, f.eks. hvilke filmer du har leid, kjøpt eller gjort til favoritter som kunde hos oss. Det gjør vi bl.a. for å sikre at du får en god og konsekvent brukeropplevelse, for å kunne levere den tjenesten du har etterspurt og for å kunne sikre et korrekt grunnlag for kvitteringen din.

Når du tar i bruket våre produkter eller en av våre tjenester, behandler vi som utgangspunkt kun de opplysningene du ga oss da du meldte deg inn (se trinn 2 ovenfor). I noen tilfeller samler vi inn eller oppretter ytterligere personopplysninger når du bruker våre produkter eller tjenester, f.eks. samler vi inn stedsdata for at vi skal overholde mva-lovgivningen som krever at vi registrerer og sjekker kundenes geografiske område, likesom vi også registrerer data fra informasjonskapsler som opprettes når du bruker hjemmesidene våre.

Hvilke personopplysninger som samles inn eller opprettes, og hvordan vi håndterer og beskytter opplysningene, står detaljert beskrevet i del-erklæringen for hvert enkelt produkt eller tjeneste.

Når du bruker et produkt eller en tjeneste fra oss, behandler vi personopplysningene dine for å kunne oppfylle en kontraktsfestet forpliktelse, som er å levere produktet eller tjenesten til deg.

I visse tilfeller kan vi også være lovmessig pålagt å behandle personopplysningene dine i forbindelse med din bruk av produktene og tjenestene våre.

Jeg betaler

Blockbuster behandler også de personopplysningene du ga oss da du meldte deg inn for noen av våre produkter eller tjenester (se trinn 2), for bl.a. å kunne følge opp på betalingene dine og for å forbedre forretningsgangen vår og systemene for betaling.

De personopplysningene vi vanligvis samler inn og bruker til disse formålene, er din e-postadresse, samt mobilnummer eller eventuelle betalingsopplysninger. De relevante opplysningene samles inn via våre systemer, og avhenger av den tjenesten du har valgt. Behandling av betalingskortopplysninger behandles av Blockbusters betalingspartner.

Vi behandler personopplysningene dine til disse formålene for å kunne oppfylle en kontraktsfestet forpliktelse, herunder mulighet til å kunne betale.

Jeg har et problem

Blockbuster behandler dine personopplysninger når vi hjelper deg med å besvare de spørsmålene du måtte ha til tjenesten din hos oss. Det kan f.eks. være spørsmål om kvitteringen din, hvis du ikke kan få produktet ditt til å virke eller hvis du har spørsmål om profilen din på hjemmesiden.

For at vi skal kunne identifisere deg som kunde, finne de riktige opplysningene i systemene våre og besvare en henvendelse fra deg, vil vi normalt be deg om å oppgi din e-postadresse via e-post. Hvilke personopplysninger vi må bruke i tillegg til dette, avhenger av hva forespørselen dreier seg om. Hvis den f.eks. dreier seg om ordren din, vil vi søke frem forbruket ditt slik at vi kan gjøre rede for den gjeldende ordren. Disse opplysningene samler vi inn via systemene våre. 

Noen av underleverandørene våre som hjelper oss med kundestøtte, kan befinne seg utenfor EU.

Du kan lese mer om sikkerhet og bruk av underleverandører nedenfor under punktet «Tilgang og deling av data». Du kan også finne mer informasjon om bruk av underleverandører for hvert enkelt produkt eller hver enkelt tjeneste under punktet «Produkter og tjenester».

Hvis det er nødvendig med kundestøtte for å kunne levere det bestilte produktet eller tjenesten, vil behandling av personopplysningene dine i denne forbindelsen være nødvendig for å kunne oppfylle en kontraktsfestet forpliktelse. I andre kundestøttesaker skjer behandlingen på bakgrunn av en interesseavveining, hvor vi avveier interessen vår i å behandle personopplysningene dine mot hensynet til beskyttelsen av privatlivet ditt.

Jeg deler

Blockbuster behandler personopplysningene dine når du som kunde eller potensiell kunde kommuniserer med oss via sosiale medier, og når vi bruker disse mediene til markedsføring.

Når du kommuniserer med oss, f.eks. i forbindelse med kundestøtte via sosiale medier, må vi kunne identifisere deg som kunde, finne de riktige opplysningene i systemene våre, og vi vil normalt be deg om å oppgi e-postadresse via e-post. Hvilke personopplysninger vi må bruke i tillegg til dette, avhenger av hva forespørselen din dreier seg om. Hvis den dreier seg om din ordre, vil vi sjekke opp i din tidligere historikk, så vi kan gjøre rede for den gjeldende ordren. Nye personopplysninger får vi fra deg selv.

Vi bruker også sosiale medier og 3 andre parter til å målrette annonsering til deg. De opplysningene vi vanligvis bruker til dette formålet, er e-postadressen din, de Nuuday-produktene eller -tjenestene du har, forbruket ditt av film mv. gjennom Blockbusters tjenester, samt brukeridentifikatorer i forbindelse med din bruk av våre digitale kommunikasjonskanaler. Opplysningene har vi enten fått av deg eller eller i forbindelse med innsamling av brukeratferd på våre digitale kommunikasjonskanaler. Blockbuster videregir opplysningene til de sosiale medier og andre bedrifter som hjelper oss med å målrette markedsføringen.

Noen av underleverandørene våre som hjelper oss med kundestøtte og målrettet markedsføring, kan befinne seg utenfor EU.

Du kan lese mer om sikkerhet og bruk av underleverandører nedenfor under punktet «Tilgang og deling av data». Du kan også finne mer informasjon om bruk av underleverandører for hvert enkelt produkt eller hver enkelt tjeneste under punktet «Produkter og tjenester».

Hvis det er nødvendig med kundestøtte for å kunne levere det bestilte produktet eller tjenesten, vil behandling av personopplysningene dine i denne forbindelsen være nødvendig for å kunne oppfylle en kontraktsfestet forpliktelse. I andre kundestøttesaker skjer behandlingen på bakgrunn av en interesseavveining, hvor vi avveier interessen vår i å behandle personopplysningene dine mot hensynet til beskyttelsen av privatlivet ditt. En lignende interesseavveining er grunnlaget for vår behandling og videregivelse av personopplysninger i forbindelse med vår målrettede annonsering via sosiale medier og andre tredjeparter. I tilfellet av cookies og lignende teknologier henvises det til Blockbusters cookiepolitikk.

Jeg forlater

Blockbuster behandler personopplysningene dine for å kunne stenge kontoen din hos oss i forbindelse med opphør.

De personopplysningene vi trenger for å kunne avslutte abonnementet ditt eller tjenesten din, er som utgangspunkt kun e-postadressen din og brukernavnet ditt. Er vi i tvil om hvorvidt vi har funnet frem til riktig kunde, kan vi ev. be deg om å gi oss andre personopplysninger for å sikre at vi ikke stenger en annen kundes konto ved en feiltagelse. Når vi er sikre på at vi har funnet den riktige kunden, stenger vi kontoen din i våre systemer.

Når vi stenger kontoen din, sletter vi de opplysningene som ikke lenger er nødvendige. Hvilke opplysninger det dreier seg om, avhenger av de enkelte produktene og tjenestene. Du kan finne ytterligere opplysninger om dette under punktet «Produkter og tjenester».

Vi behandler personopplysninger til dette formålet for å kunne oppfylle kontraktsfestede forpliktelser.

2.1 Produkter og tjenester

Her kan du finne mer informasjon om hvordan vi håndterer personopplysningene dine for et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste:

2.2 Samtykke

Noen behandlinger av personopplysningene dine krever et klart samtykke fra deg. Det gjelder f.eks. til visse typer markedsføring og kundeundersøkelser som ikke er nødvendige i henhold til annen lovgivning, av hensyn til å oppfylle en kontrakt med deg eller basert på en interesseavveining.

Du har alltid rett til å trekke samtykket ditt tilbake. Vi sikrer at det er like enkelt å trekke et samtykke tilbake, som det er å gi samtykke, og vi oppbevarer dokumentasjon for å kunne bevise at du har gitt samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine.

3 Hvem har tilgang til personopplysningene dine, og hvor lenge oppbevarer vi dem?

3.1 Tilgang og deling av opplysninger

For å sikre at kun relevante personer har tilgang til personopplysningene dine når de hjelper deg i et av trinnene i kundereisen hos oss, har vi innført strenge adgangsbegrensninger til de systemene hvor opplysningene blir oppbevart og behandlet.

Det betyr at en medarbeider ikke har tilgang til personopplysningene dine med mindre han eller hun skal utføre en oppgave som er nødvendig for å gi deg et produkt eller en tjeneste. Avhengig av hvilken oppgave som skal utføres, får medarbeideren kun tilgang til de personopplysningene som er nødvendige for å utføre oppgaven. Vi krever også at partnerne og underleverandørene våre er like restriktive hvis de håndterer personopplysningene dine på våre vegne.

Vi deler personopplysninger med partnere og underleverandører i følgende situasjoner:

 • For å kunne gi deg et produkt eller en tjeneste. I situasjoner hvor vi deler (overlater) personopplysninger til en underleverandør eller partner, deler vi kun de personopplysningene de trenger for å utføre deres del av oppgaven. Vi sikrer også at underleverandøren eller partneren behandler personopplysningene på en sikker og fortrolig måte, og at de følger våre instruksjoner.
 • Med ditt samtykke: Vi deler/videreformidler i visse tilfeller personopplysninger med selskaper, organisasjoner eller personer utenfor Blockbuster når du har gitt ditt samtykke til det.
 • Etter en interesseavveining: Vi deler/videreformidler i visse tilfeller personopplysninger med selskaper, organisasjoner eller personer utenfor Blockbuster når vi har en berettiget interesse i å gjøre det, og denne interessen er proporsjonal med hensynet til ditt privatliv.
 • Av juridiske årsaker: For å kunne overholde loven, andre forskrifter, rettslige prosesser eller for å etterkomme berettigede anmodninger fra offentlige myndigheter.
 • For å kunne håndheve våre vilkår til den enkelte tjenesten, herunder når vi skal undersøke potensielle overtredelser.
 • For å kunne oppdage, forhindre eller på annen måte respondere på svindel, eller sikkerhetsmessige eller tekniske problemer.
 • For å kunne beskytte oss mot rettighets- eller sikkerhetsbrudd, og mot skade på Nuudays eller filmselskapenes eiendom, våre brukere eller offentligheten slik det er pålagt i lovgivningen eller ellers er tillatt.

Det kan være at en partner eller underleverandør har deler av sine produkter eller tjenester i et land utenfor EU (et tredjeland), og at personopplysningene dine derfor sendes ut av EU. Blockbuster benytter i forbindelse med overførsel av personopplysninger de relevante rettsgrunnlag i artikkel 44-49 i GDPR. I de tilfellene hvor det foreligger en tilstrekkelighetsvurdering fra EU-kommisjonen, vil en overførsel av personopplysninger være hjelmet i artikkel 45, stk. 1.

I tilfeller hvor det ikke foreligger en tilstrekkelighetsvurdering fra EU-kommisjonen, vil en overførsel av personopplysninger være hjemlet i artikkel 46, stk. 2 litra c.

Når en overførsel er hjemlet i artikkel 46, stk. 2 litra c, sikrer Blockbuster at overførselen er vurdert i henhold til EDPB’s veiledning 01/2020 om supplerende tiltak, så det sikres effektive supplerende tiltak i en situasjon hvor en Standard Contractual Clause i seg selv ikke er tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

3.2 Oppbevaring av personopplysninger

Blockbuster ønsker ikke å lagre personopplysningene dine lenger enn nødvendig. Vi oppbevarer personopplysningene så lenge det er nødvendig for å kunne levere produktene eller tjenestene våre til deg, så lenge det er nødvendig for å kunne imøtegå f.eks. klage- eller rettssaker, eller så lenge det kreves av annen lovgivning. Vi lagrer også opplysningene dine i en periode etter at du har sagt opp avtalen din med oss slik at vi kan gjenopprette kontoen din hvis du ønsker det, eller hvis du har spørsmål om hvordan vi har behandlet personopplysningene dine mens du var kunde hos oss.

Vi har en generell holdning til hvor lenge vi lagrer bestemte typer personopplysninger. Det kan likevel være unntak fra dette, så vi anbefaler at du ser på beskrivelsene under punktet «Produkter og tjenester», som inneholder informasjon om hvor lenge opplysningene lagres for hvert produkt eller hver tjeneste. 

4. Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

For å sikre at behandlingen av personopplysningene dine skjer på en sikker måte, har vi implementert et styringssystem for informasjonssikkerhet som er basert på beste praksis ISO27001 og Forsikring & Pension-standarden. Dette systemet omfatter styring, prosesser og andre administrative, tekniske og fysiske kontroller som sikrer at vårt IT-miljø er sikkert, både fra et fortrolighets-, integritets- og tilgjengelighetsperspektiv.

Vi legger også særlig vekt på de systemene og applikasjonene som behandler personopplysningene dine. For hvert av disse systemene, har vi særlige sikkerhetskrav og -kontroller.

Sikkerhetskravene og -kontrollene gjelder både hos oss og hos våre underleverandører, så hele serviceforsyningenskjeden er sikret. Vi utfører revisjoner og sikkerhetskontroller, f.eks. sårbarhets- og penetrasjonstester, både på våre egne systemer og på systemer som drives av våre underleverandører.

Noen av tjenestene våre er også sikkerhetssertifiserte og underlagt eksterne ISAE-revisjoner.

De IT-miljøene, systemene og applikasjonene vi bruker til å levere kundeservice og produkter, samt til oppbevaring eller behandling av personopplysninger, er vurdert og designet for å være så sikre som mulig.

5. Dine rettigheter

Blockbuster respekterer rettighetene dine og at de personopplysningene du gir oss, er dine.

Du har blant annet rett til å få tilgang til å korrigere, eksportere og reservere deg mot behandlingen av personopplysningene dine.

Folk har forskjellige behov for å beskytte sine personopplysninger. Vi gjør oss umake med å gjøre det tydelig hvilke personopplysninger vi og våre partnere samler inn, slik at du har god mulighet for å benytte deg rettighetene dine.

5.1. Opplysningsplikt

Du har rett til å få opplyst hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Informasjonen finner du i denne personopplysningsmeldingen.

5.2. Rett til innsikt

Du har rett til å få innsikt i opplysningene vi behandler om deg, samt en rekke ytterligere opplysninger. For å beskytte personopplysningene dine må vi bekrefte identiteten din på en relevant måte før vi gir deg tilgang til opplysningene dine.

På https://support.bbaws.net/hc/no/requests/new kan du be om å få utlevert opplysningene dine. Vi behandler anmodninger raskest mulig, og innen en måned får du en bekreftelse på at utleveringen er gjennomført, eller når vi forventer at den skjer.

5.3. Rett til å korrigere

Blockbuster sikrer at de innsamlede og oppbevarte personopplysningene er korrekte. Dersom du mener at de er unøyaktige eller ufullstendige, oppfordrer vi deg til å kontakte oss slik at vi kan rette opplysningene.

Vi har likevel rett til å avvise anmodningen din hvis den er ubegrunnet, eller hvis vi mottar like anmodninger fra deg gjentatte ganger. I slike tilfeller forbeholder vi oss retten til å pålegge et administrasjonsgebyr. Vi forbeholder oss også retten til å avvise anmodningen din hvis den er formålsløs.

Du kan be om å få rettet personopplysningene dine ved å kontakte vår kundeservice. Alle anmodninger vil bli behandlet raskest mulig, og innen en måned får du en bekreftelse på at personopplysningene dine har blitt rettet, eller når vi forventer at det skjer.

5.4. Rett til sletting

I Blockbuster har vi standard retningslinjer for sletting for å sikre at ingen personopplysninger lagres lenger enn nødvendig. Utover dette kan du selv be om å få slettet personopplysninger om deg selv.

I særlige tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg, før tidspunktet for våre allminnelige generelle sletningsrutiner inntreffer.

Du kan be om å få slettet personopplysningene dine ved å kontakte vår kundeservice. Vi behandler alle anmodninger så raskt som mulig, og innen en måned får du en bekreftelse på at opplysningene dine har blitt slettet, eller når vi forventer at det skjer.

5.5. Rett til dataportabilitet

Du har også rett til – i et strukturert, alminnelig og maskinlesbart format – å motta personopplysningene dine når du selv har gitt opplysningene til oss. Du kan også få overført opplysningene til en annen leverandør. Denne retten kalles for dataportabilitet, og gjelder når:

 • du har gitt ditt samtykke til behandlingen, eller når behandlingen skjer på bakgrunn av en kontrakt, og
 • behandlingen foretas automatisk (elektronisk).

5.6. Rett til innsigelse

Du har rett til å komme med innsigelser mot vår ellers lovlige behandling av dine personopplysninger, hvis behandlingen skjer på bakgrunna av en interesseavveining av våre og dine formål og hensyn.

Hvis innsigelsen er berettiget, vil vi begrense behandlingen som beskrevet under i neste avsnitt.

Du har også rett til å komme med innsigelser mot behandlingen vår av personopplysningene dine til direkte markedsføringsformål. Kommer du med innsigelser mot denne behandlingen kan vi ikke lenger behandle personopplysningene dine til dette formålet.

5.7. Rett til begrensning av behandling

Du har i enkelte tilfeller rett til få behandlingen av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, må vi fremover kun behandle opplysningene – bortsett fra oppbevaring – med ditt samtykke, eller med hensikt til at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

5.8. Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Du har rett til å sende en klage til en tilsynsmyndighet hvis du er utilfreds med måten vi behandler personopplysningene dine på. Tilsynsmyndigheten kan være Datatilsynet eller Erhvervsstyrelsen avhengig av hvilke typer personopplysninger det er snakk om.
Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.no og Erhvervsstyrelsens kontaktopplysninger på www.erst.dk

6 Generell informasjon om datasikkerhet og sikkerhetspolitikker

 

6.1 Overholdelse og samarbeid med regulerende myndigheter

Nuudays personvernrådgiver har ansvar for kontinuerlig å overvåke og kontrollere at Blockbuster og våre partnere og underleverandører lever opp til reglene om behandling av personopplysninger og til de sikkerhetskravene vi mener er nødvendige for å sikre dine personopplysninger.

Vår personvernrådgiver samarbeider med Datatilsynet og andre lokale tilsynsmyndigheter med hensyn til overholdelse av reglene om behandling av personopplysninger og klager som ikke kan løses av Blockbuster.

6.2 Endringer i personvernerklæringen

Vi går gjennom personvernerklæringen løpende og oppdaterer den hvis det skjer endringer i vår behandling av personopplysninger. Eventuelle endringer vil bli offentliggjort her, og vesentlige endringer kunngjøres også via e-post og andre kommunikasjonsveier. Det gjelder særlig for endringer i vår behandling av personopplysninger relatert til et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste.

 

Loading spinner