Personvernerklæring for Nuuday Business Intelligence (BI)

Denne personvernerklæringen gjelder for Nuuday-forretningsenheter som benytter BI (Data & Advanced Analytics)-tjenester

Denne personvernerklæringen beskriver forholdene om vår behandling, bruk og utlevering av personopplysninger i forbindelse med bruk av BI (Business Intelligence) Data & Advanced Analytics.

Nuuday er svært langt fremme med hensyn til bruken av BI med henblikk på å skape de beste forutsetningene for å skape gode kundeopplevelser og gode forretningsmuligheter.

Typer av personopplysninger og formål

Vi samler inn og behandler følgende typer personopplysninger om våre kunder til bruk for BI:

Opplysninger vi får fra deg eller som vi selv generer:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Kundenummer
 • Kontonummer
 • KIS-nummer
 • Link IT kundenummer
 • CVR-nummer for erhvervskunder
 • Husstands-ID
 • Person-ID
 • MAC-adresse på tilsluttet utstyr
 • WiFi SSID og adgangskode
 • IP-adresser – offentlig og lokale
 • LID-nummer på forbindelsen
 • Informasjon om kundens eksisterende avtaler med Nuuday-brands
 • Informasjon om kundens forbruk på tvers av alle Nuuday-produkter
 • Informasjon om kundeforhold og samtykker gitt av kunden
 • Informasjon om kundens bruk av relevante fordelsprogrammer
 • Informasjon om kontakt med kunden via alle markedsføringskanaler
 • Trafikk på Nuudays sosiale medier og sosiale plattformer
 • All kommunikasjon med kunden ved kundehenvendelser
 • Feilmeldinger og servicebesøk
 • Økonomiske forhold mellom kunden og Nuuday
 • Nummerporteringsopplysninger
 • Avgitte svar i kundespørreundersøkelser foretatt av Nuuday-brands

Opplysninger Nuuday mottar fra TDC NetCo A/S:

 • IMEI-nummer
 • IMSI/ICC-nummer
 • Trafikkforbruk og datakvalitet I TDC NetCos nettforbindelser

Opplysninger vi mottar fra andre tredjeparter:

 • Opplysninger fra Bygnings- og Boligregisteret (BBR)
 • Opplysninger fra Danmarks Statistik (DST)
 • Opplysninger fra CVR-registeret
 • Conzoom data
 • Opplysninger fra RKI

De formålene som vi samler inn og behandler personopplysningene til, er:

Basert på våre interne data om kundene våre, arbeider vi daglig med å utarbeide og stille innsikter til rådighet for våre forretningsenheter, så de er i stand til å:

 • vurdere trender i markedet (kjøp, salg, churn, porteringer, kundetilfredshet)
 • operasjonelle prestasjonsvurderinger (anrop til kundesentre, prestasjonsrapporter, overblikk over igangsatte initiativer i salg, kundesenter, forutsigelse av salg/churn/anrop/konverteringer, regionale initiativer osv.)
 • skape bedre grunnlag for å målrette kundeopplevelsen (kategorisere kundesegmenter, churn, potensielle kunder, muligheter for mersalg, anbefalinger) med henblikk på å gi en relevant kundeopplevelse
 • Optimere våre interne prosesser og systemer (rapporteringsoversikt, heatmaps, driftsstans, service levels osv.)
 • Optimere vår bruk av økonomiske midler (fordeling av operasjonelle budsjetter på markedsføring, salg, kundeservice, teknikere, stabs- og kunderettede enheter).

Til å støtte disse formålene bruker Nuuday en rekke analytiske metoder for å få innsikt og kunnskap omkring vår forretning. Disse metodene inkluderer:

 • Data management i form av sammenstilling av interne data fra våre kundesystemer med henblikk på å besvare spørsmål
 • Deskriptiv dataanalyse og rapportering med henblikk på å skape oversikt over kundebevegelser, finansielle vurderinger og trender i kundebasen
 • Advanced Analytics med henblikk på å forebygge misbruk og forbedre kundeopplevelsen, samt forutsi kundeutvikling og forretningsmessige trender.
 • Machine learning til statistisk utvikling av kundeanbefalinger, churn-segmenter, CLV, kundesegmenter osv.
 • Deep Learning til bilde- og tekstanalyse.
 • Det ovenstående er basert på en samling av dedikerte datapunkter (produktdata, demografi, bruk av konsernets produkter, mv.), som gjør oss i stand til å besvare de ovenstående spørsmålene effektivt.

Vår kundekontakt er alltid underlagt gjeldende regler om tillatelser, så vi ikke aktivt kontakter kundene våre uten at TDC Group har den lovmessige hjemmelen til dette. Det gjøres ikke bruk av automatiske profileringer.

Det juridiske grunnlaget for vår behandling av personopplysningene dine er:

 • En berettiget interesse for Nuuday til å kunne levere og utføre de ovenstående analysene med henblikk på å forbedre våre tjenester, føre statistikk og til å kunne målrette relevant markedsføring overfor våre kunder. Den berettigede interessen skal ses i lys av at Nuuday til bruk for BI, kun behandler alminnelige personopplysninger, herunder særlig tekniske adresser og informasjon om bruk av den gjeldende terminalen som Nuuday allerede behandler til andre formål.
 • Visse opplysninger behandles kun med ditt samtykke. Du kan alltid tilbakekalle ditt samtykke til denne typen behandling.

Innsigelse mot behandling av personopplysninger

 • Fordi vi behandler personopplysningene dine etter en interesseavveining, har du rett til å gjøre en innsigelse mot vår behandling av personopplysningene dine, herunder profilering basert på disse bestemmelsene. Gjør du dette, kan vi deretter ikke lenger behandle personopplysningene, med mindre vi påviser vektige legitime grunner til behandlingen som går forut for dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen er nødvendig for at rettskrav skal kunne fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares. Du gjør innsigelser ved å henvende deg til kundeservice hos det relevante merket i Nuuday.

Innsigelse mot behandling av personopplysninger til direkte markedsføring

 • Fordi vi behandler personopplysningene dine med henblikk på direkte markedsføring, har du til enhver tid rett til å gjøre innsigelser mot behandlingen av personopplysningene til dette formålet, herunder å gjøre innsigelser mot profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Gjør du dette, kan vi deretter ikke lenger behandle personopplysningene dine til dette formålet. Du gjør innsigelser ved å henvende deg til kundeservice hos det relevante merket i Nuuday.

Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger blir utlevert og delt med følgende mottakere:

 • Personopplysninger utleveres ikke til tredjeparter.
 • Personopplysninger overlates likevel til databehandlere som hjelper med 2. nivås kundestøtte og systemdrift.

Overføring av personopplysninger til mottakere i land utenfor EU/EØS

 • Personopplysninger kan i noen tilfeller bli overført til underleverandører som leverer 2. nivås kundestøtte og systemdrift som ligger utenfor EU (India og Pakistan) til bruk for å gi nødvendig tekniske assistanse. EU-kommisjonen har ikke truffet beslutninger om tilstrekkeligheten av lovgivningen og praksisen i India og Pakistan. Det juridiske grunnlaget for overføringen er EUs «Standard Contractual Clauses» for overføringer fra dataansvarlige til databehandlere i ikke-sikre land utenfor EU/EØS. Standardavtalen er tilgjengelig på forskjellige språk på denne lenken: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087

Oppbevaringsperiode

Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle formålene som beskrives ovenfor, men ikke lenger enn 5 år for forhenværende kunder. Opplysninger om anrop oppbevares i 12 måneder, og markedsføringsdata oppbevares i 2 år.

Sikkerhet for behandlingen

For å beskytte og sikre dine personopplysninger som brukes i dette produktet, har vi innført en rekke sikkerhetstiltak som blir revidert jevnlig.

Du kan lese mer om disse tiltakene via lenkene nedenfor:

English version:

https://tdcgroup.com/-/media/images/tdccom/privacy/si0003_uk.ashx?la=en

Kontakt for ytterligere informasjon

Hvis du ønsker ytterligere detaljer omkring behandlingen av personopplysningene dine i forbindelse med Nuudays bruk av BI, ber vi deg ta kontakt med kundeservice hos det relevante merket i Nuuday.

Denne personvernerklæringen ble oppdatert 8. juli 2019

Read HTML code related articles on our blog to get the best tips on web content composing.

Loading spinner