Produkt- eller tjenestespesifikk personvernerklæring

 

Personvernerklæring for Blockbuster

 

Når du bruker tjenesten Blockbuster, innsamler og behandler Blockbuster, som dataansvarlig, en rekke personopplysninger om deg.

 

Her beskriver vi hvordan vi bruker og utleverer disse personopplysningene.

 

Typer av personopplysninger og formål

Når du benytter tjenesten Blockbuster, blir følgende personopplysninger samlet inn, verifisert eller på annen måte behandlet i våre systemer:

 • e-post
 • Facebook ID, navn, profilbilde og e-postadresse (ved Facebook-pålogging)
 • IP-adresse
 • geografisk plassering
 • betalingsopplysninger
 • nettleser
 • plattform/enhet (type og modell)
 • kjøpsdata (hvilke filmer og serier du kjøper/leier, på hvilket tidspunkt, på hvilke plattformer/enheter, valuta og betalingsmetode)
 • avspillingsdata (hvilke filmer og serier du spiller, på hvilket tidspunkt, på hvilke plattformer/enheter og kvalitet på avspillingen)
 • ønskeliste (filmer og serier på din ønskeliste)
 • telefonnummer (valgfritt)
 • navn (valgfritt)

 

Vi samler inn og behandler personopplysningene for å kunne:

 • håndtere betaling og levere filmer og serier til deg
 • forbedre kvaliteten av Blockbuster-tjenesten og feilrette
 • denne statistikken over bruken av hjemmesiden, våre apper og vårt innhold
 • målrette relevante produkter og markedsføring på våre hjemmesider og apper basert på ditt forbruk
 • informere deg om endringer i tjenestene våre
 • kommunisere relevante tilbud og nyheter som du ber om
 • overholde våre forpliktelser overfor leverandørene våre
 • blokkere for skadelig bruk av tjenestene våre og håndheve våre vilkår og betingelser

 

Slik behandler vi personopplysningene dine:

 • for å opprette deg som kunde
 • for å gjennomføre dine betalingstransaksjoner og sende deg ordrebekreftelser
 • for å kunne gi deg tilgang til de filmene og seriene du er berettiget til
 • for å kunne avregne til eksterne rettighetshavere
 • for å registrere eventuelle feil i våre IT-systemer og feilrette
 • for å kunne hjelpe deg hvis du henvender deg til vår kundeservice
 • for å gi deg anbefalinger til filmer og serier som vi mener er relevante for deg
 • for å sende deg e-poster med servicemeldinger samt markedsføring som du ber om fra oss
 • for å lage statistikk som forteller hvordan Blockbuster presterer som forretning, samt til å få input til hvordan vi kan forbedre Blockbuster-tjenesten og kundeopplevelsen

 

Kilder

Vi samler inn personopplysninger direkte fra deg på Blockbusters hjemmesider og apper.

 

Innsamlingen av opplysningene er en forutsetning for å inngå en avtale med oss. Hvis vi ikke har tilgang til personopplysningene, har vi ikke mulighet for å levere ønsket produkt/tjeneste.

 

Det juridiske grunnlaget for innsamling og behandling av personopplysningene

Det juridiske grunnlaget for vår behandling av personopplysningene dine er:

 • vår kontraktsfestede forpliktelse overfor våre kunder, idet behandlingene blir foretatt som en forutsetning for leveringen av produktet Blockbuster.
 • En berettiget interesse for Blockbuster til å kunne levere en brukbar hjemmeside og brukbare apper, til å føre statistikk om bruken av tjenesten og til å kunne målrette relevant markedsføring overfor brukerne av tjenesten. Den berettigede interessen skal ses i lys av at Blockbuster i forbindelse med bruk av tjenesten, kun behandler alminnelige personopplysninger, herunder særlig tekniske adresser og informasjon om bruken av det gjeldende innholdet.

 

Innsigelse mot behandling av personopplysninger

 • Fordi vi behandler personopplysningene dine etter en interesseavveining, har du rett til å gjøre en innsigelse mot vår behandling av personopplysningene dine, herunder profilering basert på disse bestemmelsene. Gjør du dette, kan vi deretter ikke lenger behandle personopplysningene, med mindre vi påviser vektige legitime grunner til behandlingen som går foran dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen er nødvendig for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares.

 

Innsigelse mot behandling av personopplysninger til direkte markedsføring

 • Fordi vi behandler personopplysningene dine med henblikk på direkte markedsføring, har du til enhver tid rett til å gjøre innsigelser mot behandlingen av personopplysningene til dette formålet, herunder å gjøre innsigelser mot profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Gjør du dette, kan vi deretter ikke lenger behandle personopplysningene dine til dette formålet.

 

Automatiske, individuelle beslutninger

Vi behandler ikke personopplysningene dine til bruk for automatisert, individuell beslutningstaking eller profilering.

 

Utlevering av dine personopplysninger

Blockbuster utleverer ikke personopplysningene dine til tredjeparter. 

 

Overføring av personopplysninger til mottakere i land utenfor EU/EØS

Vi overfører ikke personopplysningene dine til land utenfor EU/EØS.

 

Oppbevaringsperiode

Vi oppbevarer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle de ovenfor oppgitte formålene i forbindelse med din bruk av tjenesten Blockbuster, men ikke lenger enn 5 år etter at du har sagt opp kundeforholdet ditt hos Blockbuster.

 

Sikkerhet for behandlingen

For å beskytte og sikre dine personopplysninger som brukes i dette produktet, har vi innført en rekke sikkerhetstiltak som blir revidert jevnlig.

Du kan lese mer om disse tiltakene via lenkene nedenfor:

 

English version:

https://tdcgroup.com/-/media/images/tdccom/privacy/si0003_uk.ashx?la=en

 

Kontakt

Hvis du ønsker ytterligere detaljer omkring behandlingen av personopplysningene dine i forbindelse med din bruk av Blockbuster, skal du kontakte vår Kundeservice på support@blockbuster.no

 

 

Denne personvernerklæringen ble oppdatert 28. november 2019.

Loading spinner