Vilkår for Blockbuster

Februar 2020

1. Avtalen

2. Bruk av Blockbuster

3. Bestilling, betaling og avspilling

4. Levering og angrerett

5. Blockbuster-profil, registrering av betalingskort og behandling av personopplysninger

6. Forbud mot offentlig visning og videredistribusjon

7. Opphavsrett og brudd på avtale

8. Kjøp og bruk av klippekort

9. Tvister og klager

1. Avtalen

Blockbuster tilbys av Nuuday A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, CVR 40075291, heretter ’Blockbuster’.

For bruk av Blockbuster gjelder følgende vilkår:

Blockbuster gir kunden adgang, via blockbuster.no eller Blockbusters app, til å foreta videostreaming av film, mot betaling per film, på kundens utstyr, som kan være en datamaskin, smarttelefon eller nettbrett i tillegg til utvalgte typer Smart TV og spillkonsoller (heretter kundens enhet).

Blockbuster tilbyr følgende produkter:

- Leie av film i 48 timer.

- Kjøp av film eller serier.

Leie av film i 48 timer gir kunden adgang til videostreaming og avspilling av den leide filmen i 48 timer regnet fra det tidspunktet avspillingen starter. Kundens adgang til å avspille filmen utløper likevel 30 dager etter leveringen. Velger kunden å laste ned den leide filmen, starter de 48-timers adgang fra tidspunktet hvor nedlastningen er avsluttet.

Kjøp av film eller serier gir kunden ubegrenset adgang til videostreaming og avspilling av den kjøpte filmen eller serien, så lenge filmen eller serien er omfattet av avtalen mellom Blockbuster og rettighetshaverne. Kjøpte filmer og serier kan også lastes ned til Blockbusters app til smarttelefoner og nettbrett, hvor den kan spilles av i offline-modus uten tilgang til Internett. Hvis Blockbusters avtale med rettighetshaverne opphører, vil kunden få mulighet til å laste ned en kopi av filmen og i det tilfellet vil kunden motta en beskjed per e-post om fremgangsmåten for nedlastningen.

Det gjeldende tilbudet av filmer og serier på Blockbuster og fremgangsmåten for bruk av Blockbuster er nærmere beskrevet på blockbuster.no.

2. Bruk av Blockbuster

Bruk av Blockbuster forutsetter at kunden er i besittelse av det nødvendige utstyr (hardware og software). På blockbuster.no kan kunden finne opplysninger om hvilke styresystemer Blockbuster er kompatibel med.

Kunden kan bestille, betale og avspille film som beskrevet i punkt 3.

Blockbuster kan kun brukes til kundens, herunder kundens husstand, eget private bruk.. Når kunden har opprettet en profil hos Blockbuster, kan kunden fritt bestille og avspille filmer og serier innenfor EUs grenser, jf. EUs portabilitetsforordning av nettbaserte innholdstjenester.

Kundens bruk av Blockbuster krever at kunden oppretter og identifiserer seg via Blockbuster-profilen sin jf. pkt. 5.

Bruk av Blockbuster kan skje fra enhver forbindelse til Internett i Norge og på følgende måte:

- En film kan kun spilles av på én enhet av gangen.

- Kunden kan maksimalt bruke Blockbuster fra to enheter samtidig, til samtidig avspilling av maksimalt to forskjellige filmer.

- Kunden kan velge å benytte Blockbuster på opptil fem forskjellige enheter, som registreres i Blockbusters systemer, jf. pkt 5. Kunden kan skifte ut én registrert enhet hver 30. dag.

Ved bruk av Blockbuster via mobildatatjenester skal kunden være oppmerksom på at leverandøren av mobildatatjenesten i tillegg kan kreve betaling for bruk av den datamengden, målt i megabyte (MB), som filmen bruker. Streaming av en film med to timers varighet bruker som eksempel mellom 4 GB og 6 GB, avhengig av båndbredden på forbindelsen man bruker. Det anbefales at kundens bruk av Blockbuster ikke skjer via en bredbåndslinje der betaling avregnes etter forbruk.

For å oppnå en tilfredsstillende kvalitet ved visningen av de streamede filmene, anbefales det at nedlastningshastigheten på internettforbindelsen kunden bruker, er minimum 10 Mbit/s. Det tas forbehold om at kvaliteten på de viste filmene og seriene kan variere, avhengig av kundens øvrige bruk av den internettforbindelsen som anvendes og variasjon i kommunikasjonshastigheten på den anvendte internettforbindelsen.

Ved avspilling av leide og kjøpte filmer eller serier kan størrelsen på den datamendgen filmen krever og kravene til hastighet på den anvendte internettforbindelsen, øke sammenlignet med tidspunktet avtalen ble inngått, som følge av den teknologiske utviklingen.

Kunden har mulighet til å laste ned bestilte filmer og serier til iPhone/iPad (iOS) og Android-mobiler/-nettbrett på kundens app. De nedlastede filmene og seriene vil heretter kunne avspilles offline.

Blockbuster har markert alle filmer og serier med en anbefalt aldersgrense. Blockbuster anbefaler at aldersgrensen overholder, for å unngå at spesielt yngre barn for en dårlig opplevelse med filmer og serier.

Blockbuster forbeholder seg retten til i spesielle tilfeller, herunder på grunn av drifts- eller sikkerhetsmessige forhold, midlertidig å stenge tilgangen til Blockbuster.

3. Bestilling, betaling og avspilling

På blockbuster.no finnes opplysninger om priser for bruk av Blockbuster.

Filmer kan bestilles, betales og avspilles på blockbuster.no (via en datamaskin), via Blockbuster app til Android smarttelefoner og nettbrett, samt via app til visse typer Smart TV og spillkonsoller med tilgang til Internett. Har kunden klipp på klippekortet på Blockbuster-profilen sin, kan kunden videre bruke disse klippene til å bestille og avspille filmer via app til iPhone/iPad (IOS). Kvittering for kundens bestilling sendes til den e-postadressen som er tilknyttet kundens Blockbuster-profil, jf. pkt. 5.

Betaling av Blockbuster kan skje på følgende måter:

- Ved bruk av kundens betalingskort som kunden har mulighet til å registrere på forhånd på kundens Blockbuster-profil, jf. pkt. 5.

- Ved bruk av klippekort, jf. pkt. 8 (kan kun brukes ved bestilling av utvalgte ”Leie av film i 48 timer”).

- Ved bruk av gavekode.

4. Levering og angrerett

Ved bruk av Blockbuster skjer levering av filmen eller serien umiddelbart etter at bestillingen er avsluttet. Deretter er filmen eller serien til rådighet for kunden på de avtalte vilkårene, jf. pkt. 1.

Siden leveringen av filmer og serier skjer umiddelbart etter kundens bestilling, skal kunden ved bestillingen gi samtykke til at leveringen av filmen skjer straks, med den virkningen at kundens normale 14 dagers angrerett bortfaller ved levering.

5. Blockbuster-profil, registrering av betalingskort og behandling av personopplysninger

Kundens bruk av Blockbuster krever at kunden oppretter en Blockbuster-profil på blockbuster.no eller i Blockbusters app på nettbrett eller mobil. Ved opprettelsen av en Blockbuster-profil velger kunden et brukernavn og passord (login-data). Kundens utveksling av login-data med Blockbuster skjer i kryptert form via en sikker forbindelse. Kundens login er personlige opplysninger og kan ikke gis videre til en tredjepart. Kunden bærer ansvaret for andres misbruk av disse opplysningene.

Kunden har via Blockbuster-profilen sin adgang til kundens samling av leide og kjøpte filmer, samt oversikt over kundens forbruk på film og serier.

Kunden har mulighet til å registrere betalingskortet sitt (med tilhørende kortopplysninger) på kundens Blockbuster-profil for betaling av kundens fremtidige bestillinger av film og serier. Etter hver betaling med kundens forhåndsregistrerte betalingskort, vil det bli sendt en kvittering til den e-postadressen som er tilknyttet kundens Blockbuster-profil. Det kan maksimalt foretas betalinger for opptil 1.500 kr. per dag med kundens forhåndsregistrerte betalingskort.

Ved kundens registrering av betalingskort (med tilhørende kortopplysninger), registrerer og oppbevarer en tredjepart godkjent av internasjonale sikkerhetsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard) de nødvendige betalingskortopplysninger til bruk for fremtidig debitering av kundens betalingskort, på vegne av Blockbuster. Kunden samtykker til registreringen av kundens betalingskort og kortopplysninger, og kunden kan til enhver tid endre eller avmelde/fjerne et registrert betalingskort.

For Blockbusters behandling av persondata gjelder særskilte privatlivspolitikker. Disse kan finnes på blockbuster.no/privacy-policies..

6. Forbud mot offentlig visning og videredistribusjon

Film og serier som kunden har bestilt via Blockbuster kan ikke videredistribueres til tredjepart.

Kunden kan ikke foreta en offentlig visning, intern videredistribusjon i bedrifter eller kommersiell utnyttelse av Blockbuster.

7. Opphavsrett og brudd på avtale

Filmer og serier fra Blockbuster er opphavsrettslig beskyttet. Ved kundens krenkelse av tredjeparters rettigheter f.eks. ved kopiering, distribusjon, offentlig visning, kommersiell utnyttelse av de leverte filmer eller Blockbuster uberettiget brukes av andre enn kundens husstand, er Blockbuster berettiget til å avbryte kundens tilgang til Blockbuster. Kunden kan også risikere straff og erstatningsansvar.

For å kontrollere hvorvidt kopiering av opphavsrettslig beskyttet innhold skjer, merkes hver Blockbusterenhet som kunden bestiller. Merkingen skjer i form av informasjon som kun kan avleses på en eventuell kopi.

8. Kjøp og bruk av klippekort

Kunden kan kjøpe et Blockbuster klippekort som kan brukes til betaling av utvalgte ”Leie av film i 48 timer”, jf. pkt. 1-3.

På blockbuster.no finnes opplysninger om priser for Blockbuster klippekort.

Blockbuster klippekort kan bestilles på blockbuster.no. Klippekort betales ved bruk av kundens betalingskort som kunden har mulighet til å registrere på kundens Blockbuster- profil, jf. pkt. 5. Ordrebekreftlese om kundens kjøp av klippekort sendes til den e-postadressen som er tilknyttet kundens Blockbuster-profil jf. pkt. 5.

Klippekortet leveres og kan benyttes umiddelbart etter at bestillingen og betalingen er avsluttet. Klippekortet og antall resterende klipp kan enhver tid ses på kundens Blockbuster-profil, jf. pkt. 5.

Kunden kan angre bestilingen av klippekortet i 14 dager etter mottagelsen av ordrebekreftelsen. Hvis kunden ved bestillingen spesifikt har bedt om levering av klippekortet innen angrefristens utløp og kunden i den forbindelse er blitt opplyst om angreretten og om de priser som gjelder for Blockbuster, skal kunden fremdeles betale for de klipp som er brukt, uansett om kunden i etterkant angrer avtalen om klippekortet.

Hvis Blockbusters mulighet til å tilby bestilling av filmer med klippekort opphører, vil resterende klipp på kundens profil bli tilbakebetalt til kunden.

Kunden har ansvar for bruk av klippekortet i de tilfeller der kunden overlater bruken av klippekortet til andre. Kunden har selv ansvar for tap som følge av andres uberettig bruk av klippekortet.

9. Tvister og klager

Avtalen om leide eller kjøpte filmer hos Blockbuster er underlagt norsk lov.

I tilfelle det oppstår en tvist mellom kunden og Blockbuster om forhold som springer ut av denne avtalen, kan kunden klage til Blockbuster. Blockbuster treffer i utgangspunktet avgjørelsen senest tre måneder etter at klagen er motatt.

Blockbusters avgjørelse kan bringes inn for Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 Oslo, tlf +47 23 400 600, www.forbrukerombudet.no

Alle tvister kan forøvrig, av hver av partene, innbringes for de alminnelige domstolene i Norge, etter gjeldende regler omkring dette.

Loading spinner